Ισπανικά

Μαθήματα Ισπανικών περίοδος 2012-2013

Φέτος θα λειτουργίσει στο Σχολείο τμήμα αρχαρίων.

Περισσότερες πληροφορίες στο mail: loudas1@hotmail.com


Ισπανικα 3/2/12 άκυρο

το μάθημα δε θα γίνει σήμερα 3/2


Ισπανικά 17Ν

Την Πέμπτη 17 Νοέμβρη δε θα γίνουν τα μαθήματα ισπανικών.

όλοι στο δρόμο!


ακύρωση λόγω αργίας

Τα μαθήματα ισπανικών δε θα γίνουν λόγω των ημερών.

19:00-21:00 όμως μπορεί να έρθει κάποιος για επανάληψη, απορίες, ή για να προλάβει κάπως το τμήμα….


Πρόγραμμα ισπανικών

Προς το παρόν λειτουργούν δύο τμήματα αρχαρίων κάθε Πέμπτη 19:00-21:00 και 21:00 – 23:00


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 141 other followers