Ανοικτή Γενική Συνέλευση / Open General Assembly

H Ανοιχτή Γενική Συνέλευση είναι το μοναδικό όργανο λήψης πολιτικών αποφάσεων που αφορούν τον Ελεύθερο Κοινωνικό Χώρο Σχολείο και πραγματοποιείται κάθε Δευτέρα στις 20:00. Κατά τη διάρκεια τη συνέλευσης παύουν οι λειτουργίες του χώρου (μαθήματα, εκδηλώσεις, κ.λπ.) και είναι θεμιτή η συμμετοχή όλων των συμμετεχόντων σε αυτήν.

*

The Open General Assembly is the only political decision-making organ regarding the matters of Free Social Space Scholeio, which takes place every Monday at 8:00pm. During the assembly every function pauses and each member of Scholeio’s community may participate.

Αρέσει σε %d bloggers:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close