Διαχειριστική Συνέλευση / Self-managing Assembly

Η Διαχειριστική Συνέλευση είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία και συντήρηση του χώρου και είναι απαραίτητη η συμμετοχή όλων για την εύρυθμη λειτουργία του Ελεύθερου Κοινωνικού Χώρου Σχολείο. Οι εκδηλώσεις, οι βραδιές οικονομικής ενίσχυσης και ο συντονισμός νέων μαθημάτων άπτονται των θεματικών της συνέλευσης. Η Διαχειριστική Συνέλευση πραγματοποιείται κάθε Κυριακή στις 18:00.

*

The Self-managing Assembly is responsible for running and maintaining the Free Social Space Scholeio and it’s necessary for everyone to participate for the οperational qualification. The events of all type (e.g. free lessons, events for financial support, etc) should be discussed in the Assembly, which takes place every Sunday at 6.00pm.

Αρέσει σε %d bloggers:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close