Τεχνικές διαλογισμού, OSHO Active Meditations

Τι είναι διαλογισμόs–και Τι δεν είναι διαλογισμόs

Εάν θέλεις να ζήσεις μια πιο ολοκληρωμένη ζωή, πρώτα θα χρειαστεί να γνωρίσεις τις δυνατότητές σου, τι είσαι πραγματικά. O Διαλογισμός είναι ο δρόμος για να το γνωρίσεις αυτό. Είναι η μεθοδολογία της επιστήμης της επίγνωσης.

Η ομορφιά της εσωτερικής επιστήμης είναι ότι καθιστά ικανό οποιονδήποτε επιθυμήσει να εξερευνήσει και να πειραματιστεί με τον εσωτερικό του κόσμο, να το κάνει αυτό μόνος του. Χάνεται έτσι η εξάρτηση από κάποια εξωτερική εξουσία, η ανάγκη της σύνδεσης με κάποιο οργανισμό, και η υποχρέωση να δεχτεί κανείς μια ορισμένη ιδεολογία. Μόλις καταλάβεις τα βήματα, βαδίζεις στο δρόμο με το δικό σου, ατομικό τρόπο. Πολλές διαλογιστικές μέθοδοι σού συστήνουν να καθίσεις ακίνητος και σιωπηλός. Αλλά για τους περισσότερους από μας, το στρες που έχει συσσωρευτεί στο σώμα-νου το καθιστά αυτό δύσκολο. Πριν αρχίσουμε να ελπίζουμε ότι θα βρούμε πρόσβαση στην εσωτερική δύναμη της συνειδητότητας, χρειάζεται να απαλλαγούμε από τις εντάσεις μας.

Οι Ενεργητικοί Διαλογισμοί του Osho σχεδιάστηκαν σταδιακά από τον Osho με επιστημονικό τρόπο για να μας δώσουν την δυνατότητα να εκφράσουμε και να βιώσουμε συνειδητά τα καταπιεσμένα μας αισθήματα και συναισθήματα και να μάθουμε το κόλπο της παρατήρησης των μοντέλων των συνηθειών μας με έναν καινούργιο τρόπο.

Υπάρχουν πολλές διαφορετικές, ακόμη και αντιφατικές απόψεις, για το τι είναι διαλογισμός. Πρωταρχικό πράγμα στη μέθοδο του Osho είναι η ανάγκη να καταλάβει ο διαλογιστής τη φύση του νου και όχι, αντίθετα, να τον πολεμάει.

Οι περισσότεροι από μας τον περισσότερο καιρό κατευθυνόμαστε, κυριαρχούμαστε από τις σκέψεις μας ή από τα συναισθήματα μας. Είναι επόμενο να έχουμε την τάση να νομίζουμε ότι είμαστε αυτές οι σκέψεις και τα συναισθήματα. Διαλογισμός είναι η κατάσταση της απλής ύπαρξης, της απλής βίωσης, χωρίς καμιά παρέμβαση από το σώμα ή από τον νου. Είναι μια φυσική κατάσταση, την οποία όμως έχουμε ξεχάσει πώς να προσεγγίζουμε.
Η λέξη διαλογισμός χρησιμοποιείται επίσης για αυτό που είναι, ακριβέστερα, η μέθοδος τού διαλογισμού. Οι διαλογιστικές μέθοδοι, οι τεχνικές ή τα τεχνάσματα είναι τα μέσα με τα οποία δημιουργείται μια εσωτερική ατμόσφαιρα που διευκολύνει την αποσύνδεση από το σώμα-νου έτσι ώστε κανείς απλώς να είναι. Κι ενώ αρχικά είναι χρήσιμο να βρίσκεις χωριστό χρόνο για την εφαρμογή μιας δομημένης διαλογιστικής μεθόδου, υπάρχουν πολλές τεχνικές που εφαρμόζονται μέσα στο πλαίσιο της καθημερινής ζωής ενός ανθρώπου – στη δουλειά, στον ελεύθερο χρόνο, όταν είσαι μόνος ή μαζί με άλλους.

Οι μέθοδοι χρειάζονται μόνο μέχρις ότου η κατάσταση τού διαλογισμού – της ήσυχης επίγνωσης, της συνειδητότητας και της επικέντρωσης – γίνει όχι μόνο μια παροδική εμπειρία αλλά το ίδιο ενσωματωμένη μέσα σου όσο, ας πούμε, η αναπνοή.

Μερικές συνηθισμένες παρανοήσεις
Ο διαλογισμός είναι…

1) Μόνο για τους ανθρώπους που βρίσκονται σε πνευματική αναζήτηση.
Τα οφέλη του διαλογισμού είναι πολλαπλά. Ανάμεσα τους την πρώτη θέση έχει η ικανότητα να χαλαρώνεις και να έχεις επίγνωση χωρίς προσπάθεια. Χρήσιμα εργαλεία για τον καθένα!

2) Μια μέθοδος για να αποκτήσεις «ήσυχο νου».
Ο ήσυχος νους είναι αντιφατική έκφραση. Από την ίδια του τη φύση, ο νους είναι ένας χρόνιος σχολιαστής. Αυτό που μπορείς να ανακαλύψεις μέσα από τον διαλογισμό είναι το κόλπο του να βρεις την απόσταση ανάμεσα στον εαυτό σου και τον σχολιασμό, έτσι που ο νους, μαζί με το αδιάκοπο τσίρκο των σκέψεων και των συναισθημάτων του, να μην διακόπτει πια σαν παρείσακτος την έμφυτή σου κατάσταση της σιωπής.

3) Μια νοητική πειθαρχία ή προσπάθεια να ελέγξεις ή να «δαμάσεις» το νου, να γίνεις ακόμη πιο προσεκτικός.
Ο διαλογισμός δεν είναι ούτε νοητική προσπάθεια ούτε απόπειρα να ελέγξεις το νου. Η προσπάθεια και ο έλεγχος εμπεριέχουν ένταση, και η ένταση είναι αντιθετική προς την κατάσταση του διαλογισμού. Εξάλλου, δε χρειάζεται να ελέγξεις το νου, χρειάζεται μόνο να τον καταλάβεις και να δεις πώς δουλεύει. Ο διαλογιστής δεν χρειάζεται να δαμάσει το νου του και να γίνει πιο προσεκτικός, χρειάζεται να μεγαλώσει κι άλλο σε συνειδητότητα .

4) Εστίαση, συγκέντρωση ή στοχασμός.
Η εστίαση, όπως κι η συγκέντρωση, αποτελεί στένεμα της επίγνωσης. Συγκεντρώνεσαι σε ένα μόνο πράγμα εξαιρώντας οτιδήποτε άλλο. Σε αντίθεση, ο διαλογισμός συμπεριλαμβάνει τα πάντα, η συνειδητότητα σου διευρύνεται. Ο στοχαστής εστιάζεται σε ένα αντικείμενο -ίσως ένα θρησκευτικό αντικείμενο, μια φωτογραφία ή έναν αφορισμό που τον εμπνέει. Ο διαλογιστής έχει απλώς επίγνωση, όχι όμως κάποιου συγκεκριμένου πράγματος.

5) Μια καινούργια εμπειρία.
Όχι απαραίτητα – οι αθλητές γνωρίζουν αυτή την αίσθηση, την οποία αναφέρουν ως «η ζώνη». Οι καλλιτέχνες την ξέρουν – μέσα από το τραγούδι, τη ζωγραφική, το παίξιμο της μουσικής. Εμείς μπορεί να την γνωρίζουμε μέσα από την κηπουρική, το παιχνίδι με τα παιδιά, το περπάτημα στην παραλία, ή την ερωτική πράξη. Ακόμη και ως παιδιά μπορεί να είχαμε την εμπειρία της. Ο διαλογισμός είναι μια φυσική κατάσταση και κάτι που έχεις σχεδόν σίγουρα γευτεί, αν και ίσως χωρίς να ξέρεις το όνομα αυτής της γεύσης.

What Meditation Is — and What It Is Not

If you want to live a more fulfilled life, first you will want to know your potential, who you really are. Meditation is the route to that knowing. It is the methodology of the science of awareness.

The beauty of the inner science is that it enables whoever wants to explore and to experiment within, to do so alone. This eliminates dependence on an outer authority, the need to be affiliated with any organization and the obligation to accept a certain ideology. Once you understand the steps, you walk the walk in your own, individual way. Many meditative techniques require one to sit still and silent. But for most of us accumulated stress in our bodymind makes that difficult. Before we can hope to access our inner powerhouse of consciousness, we need to let go of our tensions.
Osho Active Meditations have been scientifically designed by Osho over a period of time to enable us to consciously express and experience repressed feelings and emotions, and learn the knack of watching our habitual patterns in a new way

There are many different, even contradictory ideas, about what meditation is. Primary to the Osho approach is the need for the meditator to understand the nature of the mind, rather than fight with it.

Most of us most of the time are run by, dominated by our thoughts or feelings. It follows that we tend to think we are those thoughts and feeling. Meditation is the state of simply being, just pure experiencing, with no interference from the body or mind. It’s a natural state but one which we have forgotten how to access.

The word meditation is also used for what is, more accurately, a meditation method. Meditative methods, techniques or devices are means by which to create an inner ambience that facilitates disconnecting from the bodymind so one can simply be. While initially it is helpful to put time aside to practice a structured meditation method, there are many techniques that are practiced within the context of one’s everyday life – at work, at leisure, alone and with others.
Methods are needed only until the state of meditation – of relaxed awareness, of consciousness and centering – has become not just a passing experience but as intrinsic to one as, say, breathing.

Some Common Misconceptions
Meditation is…

1) Only for people who are on a spiritual search.
The benefits of meditation are manifold. Chief among them are the ability to relax and to be aware without effort. Useful tools for just about everyone!

2) A practice to gain “peace of mind.”
Peace of mind is a contradiction in terms. By its very nature the mind is a chronic commentator. What you can discover through meditation is the knack of finding the distance between yourself and the commentary, so that the mind, with its constant circus of thoughts and emotions, no longer intrudes on your inherent state of silence.
3) A mental discipline or effort to control or “tame” the mind, to become more mindful.

Meditation is neither a mental effort nor an attempt to control the mind. Effort and control involve tension, and tension is antithetical to the state of meditation. Besides, there is no need to control the mind, only to understand it and how it works. The meditator does not need to tame his mind, to become more mindful, but to grow more in consciousness.

4) Focusing, concentrating or contemplating.
Focusing, like concentrating is a narrowing of awareness. You concentrate on one object to the exclusion of everything else. By contrast, meditation is all-inclusive, your consciousness is expanded. The contemplator is focused on an object – perhaps a religious object, a photograph or on an inspiring aphorism. The meditator is simply aware, but not of anything in particular.

5) A new experience.
Not necessarily – sportsmen know this space, which they refer to as “the zone.” Artists know it – through singing, painting, playing music. We can know it through gardening, playing with the kids, walking on the beach or making love. Even as children we may have had experiences of it. Meditation is a natural state and one that you have almost certainly tasted, although perhaps without knowing the name of the flavor.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close